Select Page
GROW UP E-MAIL SERIJA - E-MAIL 2
Upišite vaše odgovore u predviđena mjesta i na kraju spojite u e-mail poruku...
  • Formula: Od RIZK do ŽELJENI REZULTAT
  • Prijavu za newsletter, nagradnu igru, preuzumanje pdf-a...
  • Kako će se njegov život/posao promjeniti na bolje korištenjem vašeg prozvoda?
  • Pokažite zašto bi vas netko trebao slušati? Kako su drugi dobili korist?
  • Podjelite korisne informacije ili savjet sa kupcima...
  • Najavite sljedeći e-mail i temu o kojoj ćete pisati... Teaser da očekuju e-mail..
  • Što želite da kupac napravi sljedeće?
  • Spojite sve odgovore u logičan slijed tako da netko samo „kopira" poruku i pošalje je vašim kupcima...

Pin It on Pinterest