FACEBOOK KAMPANJA – CHECK LISTA
Molimo vas da pregledate i označite što imate spremno prije sastanka i puštanja promotivne kampanje na Facebooku…
 • 6 GRAFIKA ZA FACEBOOK KAMPANJU – 1200 x 628

 • Iskoristite formulu: https://www.grow-up.me/masterclass/tjedan-2/mc-2-4-opis-facebook-objava/
 • UPVIRAL SISTEM

 • NE morate sve imati – odaberite ono što ćete koristiti i što ste napravili…
 • Odaberite ono što ćete koristiti i što ste spremili za kampanju.
 • Odaberite ono što ćete koristiti i što ste spremili za kampanju…
 • Odaberite ono što ćete koristiti i što ste spremili za kampanju.
 • FACEBOOK alati

 • Odaberite ono što ćete koristiti i što ste spremili za kampanju…
 • Odaberite ono što ćete koristiti i što ste spremili za kampanju.
 • OSTALO:

 • Odaberite ono što ćete koristiti i što ste spremili za kampanju…
Pin It on Pinterest