GRAFIKA ZA SHARE OPCIJU
Koristimo UpViral sistem za SHARE našeg sadržaja – kako bi pomogli i olakšali SHARE, moramo napraviti što bolji materijal…
  • Upišite ime i email da bi vam sve što napisano bilo automatski poslano na email adresu….
  • SHARE grafike i poruke

  • SLIKE I GRAFIKE – dodajte minimum 3 fotografije koje mislite da su dobre za ovu opciju…
  • Upload novu sliku
  • Upload novu sliku
  • Upload novu sliku
  • NASLOVI ZA SHARE – dodajte minimum 3 Naslova koje mislite da su dobre za ovu opciju. – maksimalno 140 znakova
  • PORUKA ZA SHARE – Napišite poruku koju želite da čitatelji SHARE na svoje stranice..
  • OSTALO – prijedlozi promjena, ideje i napomene …
  • Napišite što još želite dodati na SHARE opcijama…
Pin It on Pinterest