Select Page
GROW UP E-MAIL SERIJA - E-MAIL 3
Upišite vaše odgovore u predviđena mjesta i na kraju spojite u e-mail poruku...
  • Kako ŽELJENI REZULTAT u VREMENSKI ROK...
  • Zahvala što vas još uvijek prate i uvod o čemu pišete u nastavku e-maila - što će pročitati u nastavku?
  • Ponovite kratko: što nudite, što će dobiti, zašto im je važno da to dobiju?
  • Podjelite korisne informacije ili savjet sa kupcima..
  • Pokažite kako je vaš proizvod utjecao na nekoga tko ga je kupio. Ako imate Facebook reviews/preporuke - napišite ovdje...
  • U predhodnim formularima ste definirali RIZIKE - sada ih UKLONITE..
  • Teaser za iduću poruku - što je najvažnije što ćete im napisati?
  • Što želite da kupac napravi sljedeće?
  • Spojite sve odgovore u logičan slijed tako da netko samo „kopira" poruku i pošalje je vašim kupcima...

Pin It on Pinterest