Select Page
GROW UP PRODAJNA E-MAIL SERIJA - E1
Ova poruka će biti automatski poslana kada čitatelj klikne na LINK u bilo kojem od poslanih e-mail poruka...

Upišite vaše odgovore u predviđena mjesta i na kraju spojite u e-mail poruku....
  • Formula: Tražili ste …………..(rješenje) za ………… (problem)
  • Tko ste i zašto da vas slušaju - zašto ste vi važni u njihovom životu ili poslu?
  • PONUDA

  • Ograniči ponudu / bonuse ili popust... Ako je ponuda stalna - ograničite samo bonuse i popust...
  • Što želite da kupac napravi sljedeće?
  • Spojite sve odgovore u logičan slijed tako da netko samo „kopira" poruku i pošalje je vašim kupcima...

Pin It on Pinterest