FACEBOOK OBJAVE
Kreirajte 3 objave za Facebook koje će sadržavati: SLIKU i PORUKU
 • ZABAVNO


  Zabavan sadržaj povećava interes i aktivnost, a aktivnost veći doseg vaših svakodnevnih objava i plaćenih reklama..
 • Iskoristite formulu:

  - Rezultat koji će dobiti ako reagira na objavu?

  - Zašto im je važno da dobiju taj rezultat?

  - Što treba napraviti da dobije rezultat?
 • INTERESANTNO

  Jedan od najvažnijih sadržaja za vašu stranicu. Nešto što je povezano za vašu industriju ili je karakteristično za ponašanje vaših kupaca, ali nije direkno vezano za vašu ponudu.

  Ovaj sadržaj će vam pomoći da se pozicionirate na tržištu i zaradite povjerenje kupaca.
 • Iskoristite formulu:

  - Rezultat koji će dobiti ako reagira na objavu?

  - Zašto im je važno da dobiju taj rezultat?

  - Što treba napraviti da dobije rezultat?
 • KORISNO

  Ovaj sadržaj je DIREKNO vezan za vašu ponudu i potrebe kupca. Informativni sadržaj koji će pomoći kupcu da riješi problem bez da mora nešto kupiti.

  Ovim sadržajem dokazujete da razumijete PROBLEM i da možete ponuditi riješenje.
 • Iskoristite formulu:

  - Rezultat koji će dobiti ako reagira na objavu?

  - Zašto im je važno da dobiju taj rezultat?

  - Što treba napraviti da dobije rezultat?

Pin It on Pinterest