Select Page

Dinamički Facebook Marketing

Dinamički Facebook Marketing   Program Dinamički Facebook Marketing prati ponašanje korisnika na Internetu i kroz automatsku komunikaciju šalje pravu poruku u pravo vrijeme na pravo mjesto i samo onima koji su pokazali interes i imaju potrebu za tim proizvodim...

Pin It on Pinterest